Sickla Hälsocenter har tre olika hemsidor

Sickla Hälsocenter Danviken nås via:  http://danvikenhalsocenter.se

Sickla Hälsocenter i Sickla nås via: http://www.sicklahalsocenter.se

Sickla Hälsocenters Gym i Sickla nås via:  http://www.shcgym.se

Rekrytering av husläkare pågår..

Dr Torbjörn Wäneland har slutat hos oss och återgått till arbete inom akutsjukvården. En rekryteringsprocess pågår och i väntan på vår nya husläkare har de patienter som varit listade på Torbjörn automatiskt listats om till Danviken-mottagningen. Fram tills vår nya husläkare är på plats har vi tyvärr lite färre tider för planerade besök att erbjuda – vi hoppas på din förståelse för detta.

Vårdval Stockholm ger alla rätt att lista sig på valfri mottagning, mer information om listning finns på www.1177.se