Dr Torbjörn Wäneland slutar 2018-06-13

Dr Torbjörn Wäneland slutar hos oss den 13/6 för att återgå till arbete inom akutsjukvården.

En rekryteringsprocess av dr Wänelands efterträdare pågår.

De patienter som är listade på dr Wäneland kommer automatiskt att listas om till Danviken-mottagningen, utan namngiven läkare.

Vårdval Stockholm ger alla rätt att lista sig på valfri mottagning, mer information om listning finns på www.1177.se