Övrig personal

Anna Stenström

Verksamhetschef

Anna Rönnerfalk

Terapeut

Eva Södergren

Undersköterska

Pia Odenblad

Undersköterska