Övrig personal

Anna Stenström

Verksamhetschef

Anna Rönnerfalk

Leg. Psykoterapeut

Eva Södergren

Undersköterska

Pia Odenblad

Undersköterska