Jourverksamhet

När vi har stängt hänvisar vi i första hand till 1177 och Vårdguidens e-tjänster för rådgivning och i andra hand till Nacka Närakut/Husläkarjour tel: 08-601 53 53