Verksamhetschef        Läkare

Anna Stenström

Verksamhetschef

Torbjörn Wäneland

Distriktsläkare

Maria Luhr

Distriktsläkare Hemsjukvård

Malgorzata Szabat

Distriktsläkare

Emma Söderberg

ST-läkare

Negar Naseh

AT-läkare